Skutecznie zwiększamy wydajność realizowanych procesów, zapewniając solidne wsparcie procesów zarządzania w zakresie technicznego utrzymania obiektów. Poszukujemy rozwiązań organizacyjnych i technologii, mających na celu obniżanie kosztów funkcjonowania obiektu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu obsługi. Rekomendujemy sposoby optymalizacji zużycia energii oraz ekonomicznego zarządzania pozostałymi mediami.

Kompleksowa obsługa techniczna obiektu

Oferujemy pełną obsługę infrastruktury technicznej obiektu zapewniając:

  Kompleksową obsługę obiektu

  Stały nadzór techniczny – obecność na obiekcie w pełnym wymiarze 8 godzin dziennie

  Montaż urządzeń przemysłowych oraz wykonanie zaawansowanych instalacji technicznych

  Bieżące konserwacje, naprawy i prace modernizacyjne

  Okresowe przeglądy urządzeń i instalacji

  Serwis interwencyjny i naprawy awaryjne (24h / 365 dni w roku)

  Prace remontowo-wykończeniowe

 

Nasze usługi pozwalają zachować w całkowitej sprawności wszystkie niezbędne instalacje i systemy w firmie. Nadzorujemy pracę:

  Instalacji elektrycznych

  Instalacji oświetleniowych

  Instalacji  hydraulicznych

  Instalacji wodno-kanalizacyjnych

  Instalacji  tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowniczej

  Instalacji  gazowych

 
W
ęzłów cieplnych

Centralnego ogrzewania

Kotłowni olejowych i gazowych

Systemów klimatyzacji i wentylacji

Systemów sygnalizacji i wykrywania pożaru

Systemów antywłamaniowych

 

Zapewniamy również  obsługę administracyjną, w skład której wchodzą następujące czynności:

Nadzór i koordynacja w zakresie technicznego utrzymania obiektu

 Nadzór i koordynacja systemu ochrony przeciwpożarowej

Prowadzenie książki obiektu budowlanego (KOB)

Przygotowanie i aktualizowanie rocznego planu przeglądów okresowych i konserwacji

Organizowanie okresowych przeglądów obiektu zakończonych protokołami

Gromadzenie i prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu

 

 Serwis techniczny dla firm

Dzięki naszej kompleksowej obsłudze obiektu zyskujesz bezpieczeństwo oraz gwarancję utrzymania ciągłości pracy w fabryce. Wykwalifikowany zespół specjalistów firmy Elstar Technik zapewnia stały nadzór nad właściwą pracą urządzeń i instalacji, połączony z harmonogramem codziennych inspekcji. Posiadamy niezbędną wiedzę, umiejętności i uprawnienia pozwalające na wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw w zakresie urządzeń i systemów zainstalowanych w obsługiwanych obiektach.

 

 

 Techniczne utrzymanie obiektu

Zapewniamy zachowanie wymaganych parametrów technologicznych, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby stale podnosić poziom funkcjonalności obsługiwanych instalacji i systemów. Bieżące usterki budynku oraz obsługiwanych instalacji usuwamy od ręki. Po konsultacji z klientem sporządzamy też listę niezbędnych usprawnień i zmian, a następnie przechodzimy do ich realizacji. Wykonujemy również szereg działań wyprzedzających, które eliminują możliwość wystąpienia usterek i awarii w przyszłości.

 

 

Naszym klientom zapewniamy bieżące i strategiczne doradztwo techniczne oraz solidną pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w obszarze doboru i zakupu urządzeń oraz w zakresie umów serwisowych. Na życzenie klienta koordynujemy naprawy urządzeń i instalacji w ramach obowiązujących umów gwarancyjnych lub rękojmi.

W ramach współpracy przejmujemy odpowiedzialność za przygotowanie obiektu do wszelkiego rodzaju okresowych kontroli oraz spełnienia norm regulowanych przepisami prawa, a w razie potrzeby skutecznie usuwamy wszelkie nieprawidłowości.

Systematycznie raportujemy klientowi efekty naszej pracy: stan techniczny budynku oraz propozycje zmian, napraw, remontów i innych prac związanych z utrzymaniem budynku, zachowując przejrzyste warunki współpracy.

 

Szukasz rzetelnego partnera do obsługi technicznej obiektu?